تعرفه ها
درباره ی ما
تماس با ما

 +۹۸-۲۱-۴۰ ۲۲ ۲۰۱۷

 +۹۸-۲۱-۴۰ ۲۲ ۲۰۱۷   |   درباره ی ما   |   تماس با ما   |   تعرفه ها

 تعرفه های خانگی

1کارشناس یک ساعته

بازدید کلی
ارایه ی راهکار
بدون برآورد هزینه
بدون برآورد زمانی

۱۰۰۰۰۰ تومان

3کارشناس سه ساعته

بازدید کلی و جزیی
ارایه ی راهکار
برآورد هزینه
بدون برآورد زمانی

۲۵۰۰۰۰ تومان

5کارشناس پنج ساعته

بازدید کلی و جزیی
ارایه ی راهکار
برآورد هزینه
برآورد زمانی

۴۰۰۰۰۰ تومان

 تعرفه های تجاری

جهت اطلاع از تعرفه های تجاری لطفا تماس بگیرید.---

کلیه حقوق این وبسایت برای یونی نت محفوظ است.